Media day 2018

Oficiálna tlačová správa z Media day, ktorý sa konal u nás 26.1.2018:

Pravidelný pohyb je pre všetky deti bez rozdielu nesmierne dôležitý. Vďaka nemu sa dostávajú do formy, učia sa zdravým návykom, nachádzajú si nových priateľov. Pre deti s mentálnym postihnutím sú takéto zručnosti ešte dôležitejšie a aj preto prichádzajú Špeciálne olympiády Slovensko do škôl s programom Mladí športovci. Cieľom je, aby deti, zdravé a aj s mentálnym postihnutím športovali, pri tom sa zabávali a navzájom sa spoznávali. Do programu sa zapojilo už deväť základných a špeciálnych škôl na Slovensku, jednou z nich je Spojená škola Pezinok.
image image


ŠKD v zime 2018

Vyrábali sme snehuliakov, varili ovocné a bylinkové čaje, spoznávali bylinky,ale hlavne,užili si kopec zábavy...aj takto trávime čas v ŠKD v Pezinku.

image image image image


Triedenie odpadu 2018

V piatok 19. januára 2018, prebehla na našej škole pekná aktivita týkajúca sa triedenia odpadu. Zúčastnili sa všetci žiaci aj z svojimi triednymi učiteľmi.
Naše aktivity : motivačný rozhovor, omaľovanky, hlavolamy, doplňovačky, tajničky, básničky, čítanie knižky Kam s odpadom v Dubinkovciach, hra ČLOVEČE - ODPADKY...

Odmenení žiaci: Sara Jessika Bihariová, Janka Biháriová, Ľuboško Bihari
image image image image


Vianočné tvorenie a zimné radovánky v ŠKD v Pezinku 2017

image image image


Vianoce 2017

Stretli sme sa na vianočných besiedkach...
I.C ŠMŠ s NKS - 14.12.2017
image image image
image image image
image image
image image
I.B ŠMŠ s NKS
image image
image
I.A ŠMŠ s PAS
image image
image image image


Mikuláš 2017

Vianočné obdobie v ŠKD v Modre
December je jeden z najkrajších mesiacov, veľmi sa naň vždy tešíme a tak to bolo aj tento rok. Od začiatku mesiaca sme v ŠKD v Modre netrpezlivo čakali na Mikuláša a každý deň sme si čítali od neho poštu. Každý jeden žiak dostal úlohu a musel ju splniť, deťom sa to veľmi páčilo a úlohy hravo zvládli a preto Mikuláš do ŠKD aj prišiel a deti odmenil. Veľa sme tvorili, lepili, strihali, spievali a nakoniec sme si pre všetky deti zo ŠZŠ i pani učiteľky pripravili Betlehemský príbeh. Všetky deti navštevujúce ŠKD pekne stvárnili postavy kráľov, pastierov, Sv. rodiny... spoločne zahrali príbeh i zaspievali piesne. Na záver sme si všetci spolu zaspievali pieseň Tichá noc.

image image image

image

6.12. 2017 sme tradične privítali s rozžiarenými očkami Mikuláša. Za básničky, pesničky aj násobilku sme boli odmenení balíčkom sladkostí.
image image

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

Mikuláš, čert a anjel priniesli sladkú odmenu aj našim deťom.
image


Divadielko 2017

5.12.2017 sme privítali medzi nami divadielko. Páčilo sa ...
image image image

Viac >>>


Exkurzia 2017

22.11.2017 prišli našich žiakov navštíviť seniori zo zariadenia v Báhoni.
image image image
image


Sv.Martin v ŠKD 2017

Pri príležitosti sviatku sv. Martina a jeho príchodu sme si v ŠKD priblížili príbeh o tomto dobrodincovi prostredníctvom dramatizácie a tvorivej činnosti.
image image image


Dúhový týždeň 2017

Každý deň je iný...

image image

image image image


Aktivity v triede s PAS 2017

Jablkové hodovanie:
image

Deň školského mlieka:
image image


Jeseň v ŠKD 2017

Na tému vesmír sa deti v ŠKD formou zábavnej didaktickej hry oboznámili s planétami a slnečnou sústavou. Deti prežívali potešenie z hry, mali priestor na navrhovanie vlastných nápadov a tvorivé vyjadrovanie. Opäť sme strávili krásne a náučné popoludnie v školskom klube.

image image image

Aj takto vyzerá naša jeseň v ŠKD.
image

Aktivity v ŠKD Pezinok:
- Šarkaniáda
- Vystúpenie v DOS
- Legohranie

image image
image image image


Pasovanie prípravkárov 2017

"Že som školák,to už viem.Učiť sa budem,sľubujem"!
Týmto sľubom sa začína pasovanie žiakov prípravného ročníka v ŠKD. Deti nás potešili piesňou: One, two,three a zarecitovali báseň: Môj macík. Odmenené boli diplomom a sladkosťou.
Spokojnosť a úsmevy detí potvrdili,že sa v škole cítia dobre a s radosťou sem každé ráno prichádzajú.
image


Šarkaniáda 2017

Dňa 19.10. sme v ŠKD vypustili drakov do oblakov. Hoci nám vietor veľmi neprial a šarkany neposlúchali tak akoby mali, deti si užili veľa zábavy.
image image


Jeseň v materskej škole 2017

Naši najmenší si pochutnali, maľovali, potešili sa.
image image image

image


Spoznávame huby 2017

Hubárska sezóna je v plnom prúde a klobúčiky húb začínajú vykúkať takmer všade,dokonca aj na našom školskom dvore ☺.
Pozor deti!
Nie všetky huby patria do košíka.
image


Malokarpatská knižnica Pezinok

Aj v školskom roku 2017/2018 žiaci našej školy absolvujú aktivity s rôznym zameraním v Malokarpatskej knižnici Pezinok.
10.10.2017
image image


Medzinárodný deň školského mlieka

Mliečko nám chutí skoro všetkým.
image image


Dopravná výchova 2017

Žiaci prípravných ročníkov absolvovali jazdu na kolobežke 12.10.2017. Precvičili si pravidlá bezpečného správania sa v dopravných situáciách.
image image


Svetový deň hospodárskych zvierat

2.10 2017
Dňa 2.10. pri príležitosti Svetového dňa hospodárskych zvierat, sme v ŠKD v Modre pripravili výstavu pod názvom Mobilná farma, na ktorej sa deti mohli bližšie oboznámiť z zvieratami a ich mláďatkami. Malí farmári mali možnosť vyskúšať si aj prácu s hospodárskym náradím (fúriky, motyky, hrable...) ako aj "kŕmenie" zvierat. Pozvanie prijali aj oddelenia zo školského klubu detí Slniečko zo ZŠĽŠ v Modre.
Táto krásna farmárska akcia bola zameraná na obohatenie vedomostí a zážitkového učenia o hospodárskych zvieratách.
Výstava bola realizovaná pomocou finančnej podpory Malokarpatskej komunitnej nadácie RÉVIA.

Vych. Kaľavská, Polanská
image image image

Viac >>>


Šk.r.2017/2018 Európsky týždeň športu

Ako sme vedeli, tak sme robili...naši maličkí si športovými aktivitkami rozvíjali svoje schopnosti.
image image image


Aktivity v školskom klube Modra - Pezinok 2017

image image


MDD 2017

Bolo nám fajn. Ďakujeme.
image image image


Farma 2017

Deti z ŠKD oddelenie V. ZŠ Ľ.ŠTÚRA prijali naše pozvanie k tvorivému popoludniu na tému FARMA.
Na začiatku sme si preverili vedomosti o zvieratách vo veselých úlohách, potom sme v skupinách tvorili vlastné farmy z prírodných materiálov.
Malí farmári dostali medailu a malý darček od spoločnosti Lidl. Ďakujeme pani vychovávateľke E. Lindtnerovej, že prijala naše pozvanie.

image image image image


Akadémia školy 2017

image


Deň Zeme 2017

Ako každý rok.
image image image image


Kniha náš kamarát 2017

Už v škôlke začíname:
image


Deň vody 2017

22.marec sme venovali vode.
image image image
image


Aktivity v školskom klube

Aj po vyučovaní je zábava...
image image image

Viac >>>


Karneval 2017

Fašiangy sú opäť tu a škola sa zmenila na rozprávkový hrad.

ŠMŠ s NKS
image image imageŠZŠ I.stupeň

image image image image


ŠZŠ II.stupeň

image image image image image


Ústna hygiena 2017

Vo februári sa na dvoch stretnutiach naši žiaci oboznámili so správnou starostlivosťou o zúbky.
image image
image image


Zimné radovánky inak 2017

V ŠMŠ urobili aj takéhoto snehuliaka.

image image

image image image


Vianočné trhy 2016

Opäť sa stretávame... Pezinok 15.12. - 18.12.2016 "Šťastné a veselé!"
image image image
image image
image image


Červený nos 2016

Krásna aktivita pre našich maličkých. 16.12.2016
image image


Vianočné besiedky 2016

V novom roku kvapku smoly,
lyžičku hrdosti, hrnček radosti,
kotlík úspechu, jazierko peňazí,
more šťastia, oceán lásky
a celý vesmír zdravia želajú
učiteľky ŠMŠ.

I.D ŠMŠ s NKS 14.12.2016:
image image
image image


Mikuláš 2016

6.12.2016 k nám prišiel Mikuláš:
image


Tvorivé dielne v Malackách 2016

Ďakujeme za dobré nápady.
image image image
image image image


Aktivity v knižnici

Žiaci z Modry sa zúčastnili v MsK Pezinok:
image image
image


Deň materských škôl

Sviatok sme oslávili...
image image
Super šarkan zo ŠMŠ s PAS.
image image image
Tekvičky ináč:
image
image image image


Zvieratká v meste Pezinok

Naši žiaci tvorili zvieratká na pripravovanú akciu Nadácie Révia, ktorá sa uskutoční 26.10. 2016:
image image image
image image image
image image image
image image


Exkurzia na Červenom Kameni

21.10. žiaci II.stupňa boli na historickom hrade z 13.storočia, ktorý je stále pútavou pamiatkou.Žiaci sa tu poučili o histórii a získané vedomosti využijú na hodinách vlastivedy a dejepisu.


Jeseň v školskom roku 2016/2017

Jeseň pani bohatá:
image image
Jablkové hodovanie v ŠMŠ:
image image
image image image


Stres a my 2016

Aktivitou proti stresu je aj turnaj vo vybíjanej medzi žiakmi našej školy v Modre a Pezinku. 18.10. sa uskutočnil turnaj v Modre. Skóre bolo 2: 1 pre Pezinok. Všstci športovci dostali diplom a sladkú odmenu. O rok si to zopakujeme.

Žiaci I.stupňa bojovali proti stresu aj hudbou a tancom:
image image
image image
image image


MDD 2016

1.6.2016 druhý krát zorganizovali členovia zboru MsP Pezinok doobedie plné zábavy, smiechu a edukačných aktivít pre naše deti a žiakov.
Ďakujeme.
image


Futbal 2016

Futbalový turnaj v Malackách.
image image


Floorbal 2016 Modra

V školskom roku 2015/2016 sa opäť v Modre uskutočnil floorbalový turnaj.

1.miesto: Spojená škola Pezinok a Modra
2.miesto: Spojená škola Malacky
3.miesto: ŠZŠ Senec

BLAHOŽELÁME!


Akadémia 20.5.2016

Deti a žiaci našej školy ukázali akí sú šikovní. Svojím vystúpením potešili rodičov, starých rodičov, pedagógov a hostí v rôznych tanečných kreáciách, scénkach, básniach, spevom a tancom.Po skončení programu sme všetci obdivovali, čo všetko dokážu vymodelovať, nakresliť, vytvoriť s pedagógmi.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tejto prezentácii školy.


Akadémia 20.5.2016

image


Vystúpenie Červený nos 2016

Naši žiaci v Modre sa potešili kreatívnym vystúpením.
image image

Viac >>>


Deň Zeme a enviromentálne aktivity 2016

Naše deti a žiaci si opäť pripomenuli Deň Zeme a s tým spojené enviromentálne aktivity.
image image image

Viac >>>


Krajské kolo v prednese poézie a prózy

21.4.2016 prebehlo Krajské kolo v prednese poézie a prózy pre zdravotne znevýhodnené deti.
Tohto podujatia sa zúčastnili naši žiaci: B.R.Škripek, I. Uher, K. Guštafíková, D. Knotek. Na 1. mieste sa umiestnili K. Guštafíková a D. Knotek. Gratulujeme!
image image image
image image


Bábky a my v Modre 2016

Ďakujeme za pekné vystúpenie.
image image


Celoškolské kolo - Husľový kľúčik 2016

9.3.2016 sa uskutočnilo celoškolské kolo speváckej súťaže. Víťaz každej kategórie postupuje do krajského kola.
Zvíťazili všetci, ktorí sa zúčastnili.
image image image


Spevácka súťaž v Modre

Školské kolo speváckej súťaže v Modre:
image image


Karneval 2016

Karneval bol úžasný...
ŠMŠ
image image image image

Viac >>>


Stavanie snehuliakov, guľovačka 2016

Nakoľko nie je sneh,guľovačka bola v triede a naše deti
vytvorili papierových "fešákov ."
image image image

Viac >>>


Vianočné trhy Modra 2015

18.- 19.12. naši žiaci vystúpili na vianočných trhoch, kde sme zároveň prezentovali práce našich žiakov. Ďakujeme za finančné príspevky a podporu.
image image image image
image image image


Vianoce v ZOS Pezinok 2015

Žiaci prípravných ročníkov pre babičky a deduškov pripravili pekný vianočný program.
image image image
image image


Vianočné besiedky 2015

Vianočný čas a atmosféru Vianoc sme si pripomenuli na našich vystúpeniach a besiedkach.

ŠMŠ s NKS I.D
image image image image
image

ŠMŠ s PAS I.A,I.B
image image image image imageŽiaci ŠZŠ
image image image image image image


Rozvíjame grafomotoriku detí v materskej škole

Pedagogické nakladateľstvo INFRA Slovakia,s.r.o. zorganizovalo na našej škole 16.12.2015 podnetný odborný seminár v garancii Doc. PeadDr. D. Valachovej. Zišlo sa tu 30 pedagógov - učiteliek materských škôl a prípravných ročníkov.
image image image image


Edukačné aktivity v ŠMŠ s NKS 2015

Využívanie kreatívnych a inovatívnych metód v edukácii.
image image image


Mikuláš 2015

4.12. zavítal do ŠZŠ Modra Mikuláš. O program sa postarali študentky PaKA Modra.
image image image


4.12.2015 Mikuláš rozžiaril očká všetkých detí a žiakov na Spojenej škole v Pezinku.Ďakujeme príslušníkom mestskej polície.
image image image

Viac >>>


Dopravná výchova - bezpečná škola 2015

9.11.2015 naši žiaci I. a II. stupňa v spolupráci s členkou mestskej polície absolvovali didaktické hry na rôzne dopravné situácie.
image image image image image image


Október 2015

Deň stromov:
image image image image


Október 2015

Žiaci ŠZŠ Modra si pripravili program pri príležitosti mesiaca úcty k starším , s ktorým boli vystupovať v DOS a SOS Modra. Babičkám a deduškom sa program veľmi páčil.
image image image

Viac >>>


Tvorivé dielne 2015

Dňa 28.10.2015 sa 2 žiačky 8. a 9. ročníka zúčastnili tvorivých dielní v SŠ v Malackách. Vyrobili si zaujímavou technikou mramorovaný papier a následne z neho ozdobné krabičky na drobné darčeky.
image image image


Divadlo Maska 2015

3.11.2015 nás potešilo predstavenie Kráľ Drozdia brada.Ďakujeme.
image image image

Viac >>>


Týždeň boja proti stresu 2015

27.10.2015 sa uskutočnili ukážky bojových umení a boxu - Ján a Dominik Kaľavskí.
image image image
image image image

Viac >>>


Jeseň 2015

"Jeseň, pani bohatá... " platí nielen v prírode, ale i v materskej škole. Deti farby jesene videli na výstavke jesenných prác a nazbieraných jesenných plodoch.

image image image imageJesenné variácie - Deň jabĺk, tekvičky...
image image image image


Exkurzia do Plynárenského múzea Bratislava - október 2015

Žiaci 8. a 9. ročníka z Pezinka a Modry sa 19.10.2015 zúčastnili exkurzie do Plynárenského múzea v Bratislave.
image image image image

Viac >>>


Pasovanie za školákov - október 2015

A zrazu sú z nich školáci...
image image image

Viac >>>


Bezpečná škola - október 2015

Na spoločnom stretnutí žiakov I.stupňa a II.stupňa sa žiaci oboznámili s "Bezpečnou školou, Prevenciou šikanovania a domáceho násilia a Prevenciou manipulácie osobnosti."
image image image

image image image


Exkurzia Bradlo - október 2015

Naši žiaci sa 13.10. zúčastnili exkurzie na Bradlo.
image image image

Viac >>>


Školenie pedagógov 2015

Naša škola sústavne vzdeláva nielen žiakov, ale aj pedagógov. Tentokrát sme mali možnosť uskutočniť odborný seminár s názvom Pracovné zošity a pomôcky pre deti s poruchami učenia, ktorý sa konal 28. 5. 2015.
image image image

Viac >>>


Výlet 2015

Naši najmenší žiaci absolvovali dňa 28.5. 2015 školský výlet a domov si priniesli kopec zážitkov.
image image image

Viac >>>


Chcem byť záchranárom

V Pezinskom mestskom parku sme si dňa 25.4. 2015 mohli vyskúšať, aké je to byť záchranárom. Spoločnosť nám robili nielen statoční záchranári, ale aj šikovné záchranárske psy.
image image image

Viac >>>


Dopravné ihrisko 2015

Dňa 19.5. sme vycestovali do Trnavy s cieľom naučiť sa pravidlá cestnej dopravy. Priniesli sme si z sebou nielen vedomosti, ale aj skvelé zážitky.
image image image

Viac >>>


Didaktické hry 2015

Cieľom didaktických hier bolo upevniť hravou formou vedomosti najmä z oblastí zdravotnej a dopravnej výchovy.
image image image

Viac >>>


Deň detí 2015

Konečne prišiel deň, na ktorý sme sa všetci najviac tešili. Mestská polícia Pezinok sa postarala o úžasný program, ktorý sme si vychutnali plnými dúškami.
image image image

Viac >>>


Deň matiek 2015

Dňa 13.5. 2015 sme mali možnosť vystúpiť a potešiť naším programom aj mamičky v ZOS.
image image image


Tanculienka 2015

21. 5. 2015 k nám zavítala Tanculienka a vyčarovala nám úsmev na tváričkách.
image image image


Deň Zeme 2015

Dňa 22. 4. 2015 sme aj my dokázali našej matičke Zemi, ako ju máme radi.
image image image

Viac >>>


Husľový kľúčik

Sme hrdí na to, že sa môžeme pochváliť talentom našich žiakov. Maličkí speváci sa tento rok dostali až do krajského kola.
image image image

Viac >>>


Svetový deň vody 2015

Aj my veľmi dobre vieme, že voda je jedna z najdôležitejších vecí pre život. Preto si ju musíme vážiť a chrániť si ju.
image image image

Viac >>>


Karneval 2015

Náš školský karneval je každý rok výnimočný. Navštevujú nás rôzne masky od výmyslu sveta.
image image image

Viac >>>


Pracovné vyučovanie 2015

Takúto úrodu na pracovnom vyučovaní dopestovali dievčatá 5.,6. a 7.ročníka.
Dobrú chuť.
image image


Keramické trhy 2015

Prácami našich žiakov sme sa prezentovali na 12. ročníku Keramických trhov v Pezinku. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili.
image image image image


Floorbalový turnaj 2015

Naši žiaci sa zúčastnili floorbalového turnaja 15.5.2015 v Modre.
image


Bezpečná škola 2015

Zástupcovia MsP Pezinok besedovali z žiakmi I.stupňa o bezpečnosti a správaní sa v škole a doma.
image image image

Viac >>>


Celoslovenské kolo ZUČ

Celoslovenské kolo ZUČ 2.miesto Ivana Billová.
image


Veľkonočné tvorenie 2015

image image image

Viac >>>


Malokarpatská knižnica_2015

18.2.2015 sa zúčastnili naši žiaci podujatia v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Víťazom blahoželáme.
image image image

Viac >>>


Vianočný čas 2014

image image


Mikuláš 2014

Tradične ako každý rok navštívil našu škôlku a školu Mikuláš s pomocníkmi - Anjelom a Čertom. Detičkám priniesol sladkú nádielku a oni mu zarecitovali a zaspievali. Ďakujeme.

image image image

Viac >>>


Vianoce v praktickej škole_2014

Pečenie perníkov a tvorenie venčekov.
image image image


Tvorivé dielne 13.11.2014

Dňa 13.11. 2014 sa dve žiačky siedmeho ročníka zúčastnili tvorivých dielní v SŠ Malackách. Vyrobili si krásne ozdobné svietniky a pestrofarebné stromčeky šťastia.
image image image


Beseda s MsP Pezinok 2014

Poučná a názorná beseda s políciou.
image image image image


Jeseň pani bohatá v ŠMŠ šk.r. 2014/2015

Opäť tu máme jeseň a jej krásu.

image image image image


Výlet 2014

Dňa 5.6.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili výletu v jaskyni Driny a na Červenom Kameni. Výlet sa uskutočnil vďaka sponzorskému príspevku LIONS CLUB PEZINOK. Ďakujeme.
image image image


Koniec školského roku 2013/2014

Rozlúčka a poďakovanie deviatakov.

image

Takto sa to stalo

Stalo sa to
v siedmom ročníku,
všetkého som mala dosť,
Ešte aj vtedy bola hodina slohu.
Mali sme písať nejaký príbeh!
V hlave mi niečo rýpalo, že to nie je ono
Ono sa to však rozhýbalo.
Treba niečo nové,
to sa ľahko povie.
Báseň... nie príbeh!
Dáko to išlo,
Nie však ľahko.
Neviem, v čom bola chyba,
viem, že mi tam niečo chýba.
Ukázala som to Vám...
...a tak sa to stalo...
Moja básnička... boli tam keci
nebolo to ono,
ani vedci by to neupravili.
Vy ste to upravili správne
a mne sa to zdalo krásne.

Išlo to takto ďalej.
Súťaž – nebolo to nutné...
Ja som však chcela.
V pohode som drela
a vy z mnou.
Prvá výhra,
druhá,
už aj tretia.
Ako to pekne ide.
Vaša , myšlienka, úprava sa všade zíde.
Príde však ťažká téma,
ostanem v nej chvíľku nemá.
Zotavím sa...
Urobím, čo treba.
Musím počúvať vaše rady – aj keď sa mi nechce,
musím...kvôli vám sa mi zadarí.
Opäť sa mi však nechce.
Vyskúšam niečo iné.
Zoberiem do ruky štetce
nakreslím Martina na bielom koni.
Nebolo to až takej dobrej tôni.
Bola tam vaša rada – pre mňa nad zlato.
Opäť...
V ôsmom ročníku skvele
Aj teraz sa dobre derie.

Ročník deväť.
Rovná sa koniec.
Ja to však nechcem.
Myšlienkami si šepcem... „ja si spomeniem!“
Aj keď to skončí, pre mňa nie.
Vaše rady pre básničku, výkres sa zíde
s vami to pekne ide.
Ja to už nestrpím, povedať
to musím...
Že sme tím dobrý.
Boli to roky spomienkové,
aj keď sem tam šoky.
Ešte chcem...
Že svoje sny si splním.
Vy v nich navždy ostanete
z mnou prebudnete.
Nebojím sa povedať, ste ako moja kamarátka.
Ostane to takto.
Skrátka nikdy nikto
nezastúpi vaše miesto.
Vy budete v mojich myšlienkach
a mojom srdci.
Forever – navždy.


Keramické trhy 2014

Tieto, a aj ďalšie výrobky reprezentovali žiakov našej školy na keramických trhoch v Pezinku v dňoch 13.-15.6.2014.Výrobky sú z keramického krúžku, ktorý vedie Mgr.Margita Jurčovičová.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili kúpou výrobku našu školu.
image image image

Viac >>>


Benefičný koncert 2014

LIONS Klub Bozin Pezinok, občianske združenie - v spolupráci s Club 100P výťažok benefičného koncertu z 13. júna 2014 venovali sociálne slabším a zdravotne postihnutým deťom z Pezinka a okolia.Doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., prezident LIONS odovzdal osobne 250,-€ riaditeľovi Spojenej škole Pezinok PhDr. Ladislavovi Vyberalovi.

image image image

Viac >>>


Floorbal 2014 Modra

Dňa 13.6. 2014 sa v Modre uskutočnil floorbalový turnaj. Hráčov povzbudzovali k výborným výkonom dievčatá z tanečného krúžku, pod vedením Mgr.Zuzany Slovákovej.

1.miesto: Spojená škola Pezinok a Modra
2.miesto: Spojená škola Senec
3.miesto: ŠZŠ Nevädzova, Bratislava
BLAHOŽELÁME!
image image


MDD 2014

Dňa 31.5.sa 13 žiakov a 3 učiteľky zúčastnili športovozábavného dňa,ktorý organizoval Lions Club Pezinok na Zochovej Chate.Deti sa hrali,súťažili,jazdili na koníkoch a na záver opekali a spievali.Keďže išlo o deti najmä z znevýhodneného sociálneho prostredia,tak to bol pre nich nezabudnuteľný zážitok a naozaj pekné MDD.Ďakujeme organizátorom a tešíme sa o rok.
image image image

Viac >>>


MDD 2014

"Naši najmenší sú čoraz šikovnejší. Takého športové dopoludnia budeme organizovať asi častejšie, deti z nich majú radosť a stávajú sa samostatnejšími. A lepšie potom spia. :-)"
image


Tvorivé dielne 2014

Dňa 20.5. 2014 sa žiačky 8. a 9. ročníka zúčasnili v Malokarpatskej knižnici v Pezinku tvorivých dielní - MAĽOVANIE KLAUNA, ktorý bude slúžiť ako dekorácia v priestoroch knižnice.

image image image

Viac >>>


Recitácia 2014

V dňoch 6. a 7. 2014 sa žiaci Ján Somora, Denis Knotek zo SŠ pezinok a Silvia Kubová z alokovaného pracoviska v Modre zúčasnili IV. ročníka Celoslovenskej súťaži v prednese a prózy v Spišskej Novej Vsi.
V prednese poézie získala Silvia Kubová III. miesto.

image image image


Kurz grafomotorických zručností 2014

V sobotu 10. mája 2014 sa takmer 20 vzdelávania chtivých zamestnancov zúčastnilo tréningového kurzu zameraného na rozvoj grafomotorických zručností u detí. Kurz viedla autorka metódy PaedDr. Yvetta Heyrovská. Vďaka prepracovanej metodike a praktickému zameraniu ohodnotili účastníci kurz ako jeden z najlepších, ktoré absolvovali.

image image image


Divadelné vystúpenie 2014

30.4.2014 sme mali predstavenie - rozprávku Čert a Káča.
image image

Viac >>>


Deň Zeme 2014

Už tretí rok sa na našej škole pod heslom "Ak ti nie je Zem ľahostajná, pridaj sa", konali akcie ku Dňu Zeme. Zúčastnili sa ich všetci žiaci školy. V dňoch 22.5 a 28.5.2014 sa zrealizovali tieto aktivity:

1. Centrálna nástenka a pracovné listy na tému "Triedenie odpadu".
2. DVD z materiálov EU na tému "Enviromentálna výchova".
3. Brigáda, v rámci ktorej sme vyzberali odpadky v areáli školy a v jej okolí. Odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečil mestský úrad - oddelenie životného prostredia.

image image image

Viac >>>


Tvorivé dopoludnie 2014

29.4. 2014 sa žiaci našj školy zúčastnili tvorivého dopoludnia v rehabilitačnom stredisku Claudianum v Modre. Toto sme vytvorili.
image


3.4.2014

Dňa 3.4.2014 sa uskutočnilo celoškolské kolo v prednese poézie a prózy. Víťazi postupujú do krajského kola v Bratislave.
image image image

Viac >>>


31.3.2014

Naša žiačka bola ocenená na slávnostnom odovzdávaní cien súťaže TASR - Nebuď otrok drog.Ceny víťazom odovzdávala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská a generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník.
image image image


Výchovný koncert 2014

Barbora Balúchová v našej škole...
image image image

Viac >>>


Husľový kľúčik 2014

12.3.2014 sa uskutočnilo celoškolské kolo speváckej súťaže.Súťažiaci boli zaradení do troch kategórií.Ocenení žiaci nás budú reprezentovať na krajskom kole tejto šúťaže.
image image image

Viac >>>


Karneval 2014

A opäť sme sa výborne bavili...
image image image

Viac >>>


Valentínske stretnutie žiakov špeciálnych škôl 2014

Dňa 7.2. 2014 SŠ na Švabinského 7 v Bratislave zorganizovala veľmi príjemné stretnutie žiakov špec.škôl.Celé podujatie sa nieslo v príjemnej, priateľskej atmosfére.Čo bolo pre žiakov najdôležitejšie? To, že si mohli zmerať sily v stolnotenisových zručnostiach. Bolo to zábavné a milé. Ďakujme za pozvanie, pohostenie, darčeky a za príjemné zážitky, ktoré s radosťou šírime medzi našich žiakov a pedagógov.
image image image image


Vystúpenie klauna 2014

Žiaci II.,III. a V. triedy sa v stredu 5.2.2014 zúčastnili predstavenia o Psíčkovi a mačičke - Hestia Pezinok.
image image image

Viac >>>


Rozprávková krajina 2014

4.2.2014 sme si pozreli putovnú výstavu bábok V.Klimovej, spojenú s predajom úžasných a vtipných kníh.
image image image

Viac >>>


"Voda čo ma drží nad vodou" 2014

4.2.2014 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili v Mestskej knižnici Pezinok vzdelávacieho programu o vode. Zábavnou a zaujímavou formou si povedali a ukázali kolobeh vody v prírode. V rozprávke na záver videli, ako to funguje.
image image image


Viktor 2013

10.12.2013 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert na tému:"Slušnosť, priateľstvo, pocit zopdpovednosti a vzájomná tolerancia."
Bol určený pre žiakov I. a II.stupňa. Sprostredkoval nám ho pán Viktor Guľáš, bývalý učiteľ, ktorý si získal pozornosť žiakov a počas celého koncertu s nimi aktívne spolupracoval. Celá akcia mala nielen výchovný, ale aj zábavný charakter. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu...
image image image


Mikuláš 2013

A opäť k nám prišiel Mikuláš. 6.12.2013 sme sa veľmi potešili milej návšteve.
image image image

Viac >>>


Dopravná výchova 2013

Zaujímavou, hravou formou sme precvičovali:

image image image


Týždeň boja proti drogám I.stupeň

Od 18.11. - 22.11.2013 boli naše aktivity zamerané na boj proti drogám.
18.11.sme mali besedu o drogách.
image image image
19.11. - bábkové divadielko.
image image image
21.11. - loptové preteky, kde zvíťazili všetci, ktorí sa zúčastnili
a celé sme si to nakreslili.
image image image
image image


Týždeň boja proti drogám II.stupeň

18.novembra 2013 sa 27 žiakov II.stupňa zúčastnilo celoškolského športového turnaja vo vybíjanej.Akcia bola zameraná na tému:
"Neber drogu, zober loptu."
1.miesto vyhrali žiaci 9.ročníka.
Všetci zučastnení sa aktívne zapojili.Na jar si túto športovú aktivitu určite zopakujeme, lebo už teraz sa na ňu veľmi tešíme.
image image image

Viac >>>


Exkurzia do Slovenskej televízie

Žiaci I. stupňa našej školy sa dňa 22.10.2013 zúčastnili exkurzie do Slov. televízie. Prehliadku sme začali v sklade kostýmov, kde žiaci videli rôzne kostýmy z rôznych rozprávok a filmov. Pokračovali sme štúdiami, kde sa natáčajú relácie Dámsky magazín, Pošta pre teba, 5 proti 5, Milujem Slovensko. Nakoniec sme si pozreli aj virtuálne štúdio, odkiaľ sa vysielajú správy.
image image image

image image


Október mesiac úcty k starším

Žiaci našej školy 29.10.2013 pozdravili babičky a deduškov v ZOS Pezinok.
image image image

Viac >>>


Týždeň boja proti stresu 2013

25.10.2013. Turnajom sme bojovali proti stresu.
image image image


ŠMŠ a jeseň 2013

Októbrový mesiac sa nám ukázal v plnej kráse. Jesennú nádheru sme priblížili v pavilóne A ( autistická časť + prípravný ročník ) malou výstavou jesenných plodov, farieb v podobe pestrých listov zo stromov, tekvíc, gaštanov a plodov zo záhradky.
image image


Didaktické hry 2013

17.6. sa uskutočnilo účelové cvičenie a didaktické hry.1.-4. ročník SŠ bol v parku Pezinok. videli sme zvieratká, zasúťažili sme si a najlepšia bola sladká odmena.
image image

Viac >>>


Floorbal 2013 Modra

14.6.2013 sa stretli v športovom zápolení špeciálne školy Senec, Malacky, Bratislava,Pezinok-Modra.Gratulujeme víťazom zo SŠ Pezinok-Modra.
image image image


Palacinko - party k MDD 2013

Tento rok sme si opäť pochutnali na sladkých, chutných palacinkách.Ďakujeme...


Mestská polícia

Dňa 28.5.2013 sme u nás v škole mali milého terapeutického psa, ktorý vedel reagovať na počty.Pes patrí mestskej polícii v Pezinku. Ďakujeme.
image image image

Viac >>>


Gaňova Tarnava

3.celoštátna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl v Spišskej Novej Vsi.
Žiaci našej školy sa 14.5.2013 nielen zúčastnili: Silvia Kubová, Denis Knotek, Bohdan Škripek, ale aj zvíťazili.Denis Knotek 1.miesto.
image image


Superstár

Dňa 22.5.2013 sme medzi nami privítali "superstáristu" Jakuba Petraníka.Ďakujeme.
image image

Viac >>>


Exkurzia do Bratislavy

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili zaujímavej exkurzie na tému povolanie.vyskúšali si rôzne profesie.
image image image

Viac >>>


Exkurzia do NR SR

Dňa 6.5.2013 sa žiaci 8.a 9. ročníka SŠ zúčastnili exkurzie do NR SR v Bratislave.
image image


Výchovný koncert 2013

Výchovný koncert zameraný na separáciu odpadu a ochranu životného prostredia sme mali 16.4.2013.Zábavnou cestou-otázkami,odpoveďami sme sa oboznámili so separácoiu odpadu.
image image image image


Recitačná súťaž

Dňa 5.4.2013 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže.
image image image
image image

Viac >>>


Deň vody

22.3.2013 sme si pripomenuli Deň vody. Žiaci 1. a 5.triedy sa spolu stretli, aby si pripomenuli význam svetového Dňa vody. Pre žiakov boli pripravené rôzne hry, kvízy a súťaže.
image image


Exkurzia na mestskej polícii v Pezinku

Dňa 6.februára 2012 sa dievčatá 5.,6.,7.,8.a 9.ročníka + B variantu zúčastnili exkurzie na tému: sexuálne obťažovanie, obchodovanie s ľuďmi, domáce násilie a pod.


Karneval 2012

Dňa 15.a 16.februára sa žiaci našej školy obliekli do masiek a kostýmov a predviedli sa na karnevale.
image image image image


Recitačná súťaž v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Dňa 15.februára sa naši najlepší recitátori vybrali do knižnice si zasúťažiť v prednese poézie a prózy. Janko Somora, žiak 7.ročníka získal 3.miesto. BLAHOŽELÁME!!!


Husľový kľúčik

Dňa 13.marca 2012 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Husľový kľúčik. Najlepší speváci nás pôjdu reprezentovať do Bratislavy, kde sa uskutoční krajské kolo.


Športový, futbalový turnaj

Dňa 30.marca 2012, v rámci týždňa boja za ľudské práva, sa konal futbalový turnaj.


Krajské kolo recitačnej súťaže

Dňa 17.apríla 2012 výťazi školského kola reprezentovali našu školu v krajskom kole. Boli veľmi úspešní! Denisko Knotek získal 1.miesto, Janko Somora a Veronika Čorňáková sa umiestnili na 2.mieste a Ivan Brant na 3.mieste. BLAHOŽELÁME!!!


DEŇ ZEME

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla.
My sme si tento sviatok pripomenuli 19.apríla- teoretická časť a 20.apríla- praktická časť, kedy sme si upravili okolie našej školy.


O ČERTOCH

Dňa 19.apríla 2012 sme sa poriadne nasmiali na divadelnom predstavení o čertoch...


BEH PRE ŽIVOT

5.mája 2012 sa vybratí žiaci zúčastnili akcie na Železnej studničke, ktorú organizovalo Tesco- BEH PRE ŽIVOT.
image image image


FLORBALOVÝ TURNAJ V MODRE

Dňa 18.mája 2012 sa v Modre uskutočnil florbalový turnaj.
1.miesto: Spojená škola Pezinok a Modra
2.miesto: Spojená škola BA-Halková
3.miesto: Spojená škola Malacky
BLAHOŽELÁME NAŠÍM HRÁČOM!!!


ŠPORTOVÝ DEŇ

Dňa 23.mája 2012, tak ako každý rok, mestská polícia pripravila športový deň v mestskom parku. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci piatich škôl mesta Pezinok. Súťažilo sa v športových disciplínach a nechýbal ani vedomostný kvíz. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom 1.mieste. Blahoželáme! Pochvala patrí aj pani učiteľke Mgr. Slovákovej, ktorá žiakov svedomito na akciu pripravovala.
image image image


Zahrajkovo

Žiaci prípravných ročníkov prežili úžasný deň v Zahrajkove v Pezinku.Ďakujeme.
image image image

Viac >>>


Exkurzia do SNM- Prírodovedného múzea

Dňa 23. októbra 2012 žiaci prvého stupňa a žiaci našej Praktickej školy, so svojimi pani učiteľkami navštívili SNM- Prírodovedné múzeum v Bratislave. Prírodovedné múzeum zameriava svoje hlavné aktivity na dokumentáciu živej a neživej prírody. Zbierkový fond obsahuje viac ako 2,4 milióna kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci SNM.


Karneval 2013

Vtipné a nápadité masky, výborná nálada, tanečné vystúpenie, diskotéka to bol karneval 6. a 7.2.2013.
image image image


Pán Mrvička

Zaujímavé, vtipné čítanie príbehov pre deti.
image image image


Spevácka súťaž

Dňa 28.2.prebehlo celoškolské kolo speváckej súťaže "Husľový kľúčik".
image image image
image image


Marec - knižka je môj kamarát

Dňa 13.3.2013 žiaci prvej triedy s p.uč. Bajlovou navštívili Mestskú knižnicu v Modre.
image image


Kurz plstenia

image image image

Viac >>>


Schaubmarov mlyn - exkurzia

image image image


Deň mlieka 2011

image image image


Účelové cvičenie 2011

V dňoch 29.9.-30.9. prebehlo na našej škole účelové cvičenie, spolu s požiarným poplachom. Cvičenie bolo rozdelené na dve časti- teoretickú a praktickú. Žiaci si preverovali svoje vedomosti a zručnosti v týchto disciplínach: dopravná a zdravotná výchova, základy turistiky, enviromentálna výchova, telesná výchova a oboznámili sa s prostriedkami IPCHO.


Keramické trhy 2011

Dňa 10-12. júna 2011 prezentovali žiaci krúžku tvorivosti svoje keramické výrobky.
image image image

Viac >>>


Futbalový turnaj v Malackách

Vyhrali sme 2. miesto!!!


Deň Zeme

Pri príležitosti dňa Zeme sme sa rozhodli skrášliť si areál našej školy.
image image image

Viac >>>


Varieté

Dňa 24.3.2011 nás prišiel zabaviť p. Alexander Berousek. Predviedol kúzelnícke a artistické čísla. Všetci sme sa dobre zabavili.
image image image


Recitačná súťaž

Dňa 23.3.2011 v marci- Mesiaci knihy,žiaci recitovali básne a prednášali príbehy a poviedky. Najlepších porota odmenila peknými cenami.
image image image

Viac >>>


Dentálna hygiena

Dňa 18.3.2011 nás navštívila dentálna hygienička p.Ľ. Galášová. Deťom pripomenula ako si správne čistiť zúbky, hovorila o potravinách, ktoré naše zubky ,,maju a nemajú rady,, a spomenula veľa dôležitých vecí, ohľadom dentálnej hygieny.
Ďakujeme.
image image image


Karneval 2011

Dňa 17. februára 2011 sa žiaci a aj niektoré pani učiteľky našej školy obliekli do karnevalových masiek a veru bolo sa na čo pozerať...
image image image

Viac >>>


Vianočná besiedka 2010

Tak ako každý rok posledný týždeň pred vianocami sa uskutočnili na našej škole vianočné besiedky a posedenia pri stromčekoch. Žiaci si pripravili s pani učiteľkami kultúrny program a za odmenu sa potešili z darčekov, ktoré si našli pod vianočným stromčekom.
image image image


Navštívil nás minister školstva, vedy, výskumu a športu Ing.Eugen Jurzyca

Dňa 6. decembra 2010 nás navštívil pán minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen Jurzyca a odborní pracovníci ministerstva. Pán minister a jeho kolegovia si prezreli priestory školy a potešili sa pri sledovaní pripraveného vianočného programu našich žiakov. Na záver programu pán minister rozdal mikulášske balíčky. Pri tejto príležitosti nás prišiel pozrieť aj primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga.
image image image

Viac >>>


Keramické trhy Pezinok 2010

image image


Účelové cvičenie 2010

V dňoch: 23.9.- 24.9.2010 si žiaci našej školy prakticky preverovali vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy, zdravotnej, enviromentálnej, turistiky a IPCHO.
Najlepšie triedy a jednotlivci boli na záver účelového cvičenia vyhlásení a odmenení.
image image image


Tekvicová súťaž 2010

image image image


Výtvarný salón ZPMP 2010

Pod záštitou Silvie Gašparovičovej a ministra kultúry Daniela Krajcera bol dňa 10. septembra 2010 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR slávnostne otvorený 15. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím. Medzi ocenenými bol aj náš žiak Praktickej školy Martin Macák, ktorý získal cenu v kategórii kresba - maľba.

image image image
Blahoželáme!!!


Exkurzia v Bratislave 2010

image image image

Viac >>>


Palacinko-párty MDD 2010

image image image

Viac >>>


Deň mlieka Modra 2010

image image image

Viac >>>


Recitačná súťaž v Modre 2010

image image image

Viac >>>


Futbalový turnaj v Malackách 2010

image image image

Viac >>>


Naše slnko nezapadá

Dňa 17.5.2010 sa v Judo hale Pezinok zúčastnilo dvadsať žiakov našej školy športovo-prezenčnej súťaže : " Naše slnko nezapadá."

Organizovala ju Mestská polícia v Pezinku.Zameraná bola na športovo-štafetové disciplíny,ako je beh,šplh,hod,skok a kvízové otázky z oblasti dopravnej výchovy,drogy,zdravovednej a požiarnej bezpečnosti.
image image image

Viac >>>


Mestská polícia a my 2010

image image image image


Deň matiek 2010

Naše piesne,básne a tančeky,potešili...

image image image


Deň Zeme 2010

22.4.2010 si žiaci našej školy pripomenuli Deň Zeme prírodovednou besedou,kvízom a výtvarnou súťažou.Vyčistili areál školy i jej okolie.Týmito aktivitami dokázali,že Modrá planéta nám nie je ľahostajná a oplatí sa ju chrániť pre ďalšie generácie.
EKO PROGRAM :
1.Beseda
2.Kvíz
3.Výtvarná súťaž
4.Čistenie okolia

image image image

Viac >>>


Koza a sedem kozliatok

15.4.2010 sa žiaci zúčastnili dramatizácie známej rozprávky.
image image image

Viac >>>


Cisárové nové šaty - divadielko 2010

image image image

Viac >>>


Keramické trhy 2009

Prácu našich žiakov,ktorú realizujú počas voľnočasových aktivít môžete vidieť na akciách mesta.
image image


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css