Október mesiac úcty k starším

Žiaci našej školy 29.10.2013 pozdravili babičky a deduškov v ZOS Pezinok.
image image image

Dňa 23.10.2013 bolo 11 detí z našej školy v Modre potešiť svojim vopred pripraveným kultúrnym programom deduškov a babičky v SOS a DOS v Modre.
image image

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css