Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre ISCED 0,ISCED 1 a ISCED 2C je k nahliadnutiu u riaditeľky Spojenej školy Pezinok.


Ohlasy rodičov

Poďakovanie rodičov:

Viac >>>


Deti Hviezdoslavovi 2016

18.2.2016 sa z alokovaného pracoviska Modra zúčastnili žiaci na recitačnej súťaži Deti Hviezdoslavovi.
Žiačka Ivana Billová získala vo svojej kategórii 1. mieto.
Gratulujeme!

Viac informácií môžete získať na Pezinskej televízii. Link: www.tvpezinok.sk/video/deti-hviezdoslavovi-v-malokarpatskej-knizn ici).


Vzdelávací program BVS, a.s. pre deti a mládež

Naša škola je zaregistrovaná vo vzdelávacom programe Modrá škola.

Viac >>>


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css