Stretnutie s rodičmi a príbuznými 2018

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike /ZPMP v SR/ v spolupráci s Odborom sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja /OSV BSK/

si Vás dovoľujú pozvať na:
pozvanka_18.pdf

DOTAZNIK_zp_18.pdf

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZ_EG_Li3SW6o5IdGTZ02M C3rh__0HP710WaTbjXVS8lHGw/viewform?c=0&w=1


Ďakujeme !

Dátum: 13. septembra 2017, 8:57:47 SELČ
Pre:: komenskeho@szspk.sk
Predmet: Podakovanie
Dovoľte mi vyjadriť poďakovanie pani učiteľke a všetkým pracovníkom Vášho centra,
ktorý pred 4 rokmi pripravili môjho syna Petra Appela na štúdium na základnej škole v Senci.

Od prvého ročníka až doteraz bez akýchkoľvek problémov zvládol všetky predmety na výbornú.

(Do centra špecíalneho poradenstva sme prišli s podozrením na všetky možné poruchy pozornosti a učenia.
Syn odmietal aj kresliť. Po ukunčení prípravky v Pezinku, sa všetky významné odchylky stratili.)

Týmto chcem povzbudiť všetkých rodičov, ktorých deti nezapadujú do žiadnych priemerných tabuliek,
aby sa nevzdávali, poskytli deťom dostatok priestoru na psychomotorickú zrelosť .
Prípravný ročník bolo to najlepšie čo sme pre syna mohli urobiť.

Ešte raz veľká vďaka pani učiteľke Janke a všetkým pracovníkom v škole v Pezinku.

Vďačná matka Zdenka Appelová


Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelanie je k nahliadnutiu u riaditeľky Spojenej školy Pezinok.


Ohlasy rodičov

Poďakovanie rodičov:

Viac >>>


Deti Hviezdoslavovi 2016

18.2.2016 sa z alokovaného pracoviska Modra zúčastnili žiaci na recitačnej súťaži Deti Hviezdoslavovi.
Žiačka Ivana Billová získala vo svojej kategórii 1. mieto.
Gratulujeme!

Viac informácií môžete získať na Pezinskej televízii. Link: www.tvpezinok.sk/video/deti-hviezdoslavovi-v-malokarpatskej-knizn ici).


Vzdelávací program BVS, a.s. pre deti a mládež

Naša škola je zaregistrovaná vo vzdelávacom programe Modrá škola.

Viac >>>


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css