Voľnočasové aktivity na škole

- šport: futbalový krúžok, prehadzovaná, branno-športový krúžok,
- iné krúžky: počítačový, tvorivosti, výtvarný, tanečný, pestovateľský,
- arteterapia: činnosť s využitím výtvarných vyjadrovacích prostriedkov
- keramická dielňa: výroba jednoduchej keramiky

image image

Záujmové vzdelávanie v krúžkoch sa zavedie podľa záujmu žiakov v školskom roku. Činnosť v krúžkoch je určená najmä pre žiakov 5.–9. ročníka.


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css