Finančné dary - 2%

Darujte škole 2% z Vašich daní čo Vás finančne nič nestojí.
Sme občianske združenie PROPE FORTUNA, ktoré pôsobí pri Špeciálnej základnej škole v Pezinku. Všetky aktivity združenia sú orientované na podporu a pomoc zdravotne postihnutým deťom.
Postup pri venovaní 2 % z daní www.rozhodni.sk
S vďakou prijímame Vašu pomoc formou príspevku z daní právnických a fyzických osôb:
Občianske združenie pri škole:

PROPE FORTUNA
Komenského 25
902 01 Pezinok
číslo účtu: 1920787058/0200


Školský rok 2016/2017

Lekáreň SEVER, s.r.o. zabezpečila pre našu školu zdravotnícke potreby - ďakujeme.
www.lekarensever.bizref.sk

Ďakujeme za spoluprácu:
www.hovoriaceknihy.sk


Školský rok 2015/2016

Ďakujeme rodičom, ktorí nás podporili pri prezentovaní našej školy na Akadémii školy.


Školský rok 2014/2015

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podporili Spojenú školu Pezinok v tomto školskom roku.


Školský rok 2013/2014

Firma Dema-Sped,s.r.o.- p.Knotková, sponzorovala 6.a 7.ročník sumou -600,-€.

Firma p.J.Ďurana - USD s.r.o.,Záhradnícka 52,821 08 Bratislava nám zabezpečila občerstvenie na " Palacinko -párty " ku MDD.

LIONS KLUB PEZINOK - BOZIN nás podporili sumou 500,-€.

TAMION INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT Iľjušinova 14,851 05 Bratislava nám venovali 2x sumu 350,-€ na nákup edukačných pomôcok.

Ďakujeme všetkým firmám a organizáciám,ktoré podporili alebo sa spolupodieľali na výstavbe ihriska " Neboj sa ":
Fond Západoslovenskej energetiky Nadácie Pontis
PROPE-FORTUNA
JumiTrade


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css