Vedenie školy

riaditeľ/ka:
Špeciálnej materskej školy
Špeciálnej základnej školy
Praktickej školy
Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
Mgr. Gabriela Kováčová

zástupkyne riaditeľa:

Mgr. Viera Bičianová
Mgr. Romana Miškovská
Mgr. Jana Valentovičová


Pedagogickí zamestnanci

<


Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

csppporadnapk@gmail.com


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css