Vedenie školy

riaditeľ/ka:
Špeciálnej materskej školy
Špeciálnej základnej školy
Praktickej školy
Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
Mgr. Gabriela Kováčová

zástupkyne riaditeľa:

Mgr. Viera Bičianová
Mgr. Romana Miškovská
Mgr. Jana Valentovičová


Pedagogickí zamestnanci

Modra, Vajanského ulica:

učiteľky:
Mgr. Hana Bajlová
Mgr. Gabriela Domeová
Mgr. Mária Hlavatá
Mgr. Marcela Pažitná
Mgr. Jarmila Pátrovičová
PaedDr. Mária Moravčíková

vychovávateľky:
Mgr. Antónia Kaľavská
Mgr. Zuzana Polanská

Pezinok, Komenského ulica:

učiteľky:

Mgr. Dagmar Belayová
Mgr. Zdenka Brestovanská
Mgr. Lenka Dubanová
Mgr. Mária Dubovská
Eva Ďuranová
Mgr. Libuša Fritzmanová
Mgr. Anna Chvosteková
Mgr. Andrea Jedličková
Mgr. Marcela Jurášová
Gertrúda Lapošová
Blanka Mesíková
Jozefína Muráňová
Mgr. Mária Pauliniová
Mgr. Lenka Pištová
Mgr. Marianna Sekerová
Mgr. Zuzana Slováková
Mgr. Lucia Šurinová
Mgr. Veronika Záhoráková

vychovávateľky:
Ľubica Glasová
Katarína Vršková
Bc. Ľubica Polkorábová

asistentky:
Mgr. Jana Albertová
Mgr. Lucia Franková
Beáta Stanovská
Lenka Tóthová
Michaela Záhoráková
Bc. Gabriela Záleskávýchovný poradca: Mgr. Lenka Dubanová
koordinátor prevencie: Mgr. Slováková Zuzana


Nepedagogickí zamestnanci

Miriam Bučková – ved.EPÚ
Ľubica Schusterová - tajomníčka a účtovníčka
Eva Bednaričová – upratovačka
Alena Hajdušková - upratovačka Modra
Anna Nováková – kuchárka
Kristína Šimonovičová – upratovačka
Ivan Slimák - školník
Peter Zváč – údržbár


Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

PaedDr. Vašinová Anna– špeciálny pedagóg
PaedDr. Katarína Jelenčiaková - špeciálny pedagóg
Mgr. Šajbenová Oľga- psychológ
Mgr. Katarína Ohrablová - psychológ
PaedDr. Eva Petrášová - logopéd

csppporadnapk@gmail.com


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css