PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. Vo vnútri súboru je možné prejsť na zoznam zákaziek zadávaných verejným obstarávateľom.

Podlimitné-zákazky
Výzvy na podávanie ponúk

Jednoduché-zákazky
Výzvy na podávanie ponúk

Oznamy-a-informácie
Zákazky nad 1000 €

Archív
Archívne stránky ponúk


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css