Mestská polícia

Dňa 28.5.2013 sme u nás v škole mali milého terapeutického psa, ktorý vedel reagovať na počty.Pes patrí mestskej polícii v Pezinku. Ďakujeme.
image image image
image image

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css