Svetový deň hospodárskych zvierat

2.10 2017
Dňa 2.10. pri príležitosti Svetového dňa hospodárskych zvierat, sme v ŠKD v Modre pripravili výstavu pod názvom Mobilná farma, na ktorej sa deti mohli bližšie oboznámiť z zvieratami a ich mláďatkami. Malí farmári mali možnosť vyskúšať si aj prácu s hospodárskym náradím (fúriky, motyky, hrable...) ako aj "kŕmenie" zvierat. Pozvanie prijali aj oddelenia zo školského klubu detí Slniečko zo ZŠĽŠ v Modre.
Táto krásna farmárska akcia bola zameraná na obohatenie vedomostí a zážitkového učenia o hospodárskych zvieratách.
Výstava bola realizovaná pomocou finančnej podpory Malokarpatskej komunitnej nadácie RÉVIA.

Vych. Kaľavská, Polanská
image image image
image image image image image

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css