Týždeň boja proti drogám II.stupeň

18.novembra 2013 sa 27 žiakov II.stupňa zúčastnilo celoškolského športového turnaja vo vybíjanej.Akcia bola zameraná na tému:
"Neber drogu, zober loptu."
1.miesto vyhrali žiaci 9.ročníka.
Všetci zučastnení sa aktívne zapojili.Na jar si túto športovú aktivitu určite zopakujeme, lebo už teraz sa na ňu veľmi tešíme.
image image image image image image
image image image

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css