Nadané dieťa

Nadané a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými profesionálmi, a ktoré sú vzhľadom na výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov. Vo vzdelávaní nadaných detí sa uplatňujú dva hlavné prístupy – akcelerácia a obohatenie. Akcelerácia je urýchlenie vzdelávania. Obohatenie je rozšírenie, prehĺbenie učebného obsahu a aktivít a aplikovanie učebných aktivít mimo rámca bežných učebných osnov.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css