Segregované vzdelávanie

Segregované vzdelávanie je výlučne oddelené zaškolovanie detí a mládeže s postihnutím na špeciálnych školách. Špeciálne školy sú špeciálna základná škola, špeciálna stredná škola, praktická škola a odborné učilištia. V špeciálnych školách sa zabezpečuje vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým ich postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa v bežných školách.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css