Downov syndróm

Downov syndrom je najčastejšou autozómovou aberáciou u človeka. Pre svoj výskyt 1-2 jednotlivcov na 1000 živonarodených je nielen problémom genetickým, ale aj sociálnym. Jedným z hlavných príznakov je mentálne postihnutie.
Autorstvo prvého opisu Downovho syndrómu ako klinicky odlišiteľnej skupiny sa pripisuje Johnovi Langdonovi D o w n o v i, ktorí ho zverejnil v roku 1866. Pôvodcu chyby objavil až roku 1959 Lejeune a spol. a nadpočetný chromozóm označili číslom 21 podľa Denverskej klasifikácie.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css