Mentálne postihnutie

Mentálne postihnutie je nedostatok rozumových schopností, pričom hlavnou príčinou je poškodenie mozgu v rozličných vývinových štádiách. Takýto jednotlivci majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Špeciálna pedagogika chápe mentálne postihnutie ako nedostatočnú schopnosť poznané veci transformovať do myšlienok a udalostí. Mentálne postihnutie je súborné označenie pre výrazne podpriemernú úroveň všeobecnej inteligencie, prejavuje sa to už v útlom detskom veku. Stupne mentálneho postihnutia sa zisťujú psychologickými testami inteligencie, a je vyjadrený číselným kvocientom IQ. Za normu platí priemerné IQ od 86 - do 115 /medzinárodná klasifikácia chorôb 10. verzia/.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css