Psychoterapia

Je liečebné pôsobenie na chorobu alebo anomáliu psychologickými prostriedkami – slovom, gestom, mlčaním, mimikou, prípadne úpravou prostredia.
Psychoterapia je zámerné upravovanie narušenej činnosti organizmu psychologickými prostriedkami.
Ako aktivizujúce terapeutické metódy sa vo veľkom používajú pracovná terapia, skupinová psychoterapia, rodinná psychoterapia, ktoré pomáhajú zvyšovať kompetenciu pacienta v medziosobnostných vzťahoch, zdokonaľovať jeho schopnosť sebapoznania a autoregulácie.
V individuálnej terapii je rozhodujúcim faktorom psychoterapeutický kontakt, založený na vzájomnej úcte a dôvere.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css