Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVP)

IVP – je program špeciálnej výchovy a vzdelávania, poukazujúci na schopnosti a špeciálne potreby jednotlivca s postihnutím. Je určený deťom, ktoré nemôžu byť vzdelávané bežnými či upravenými formami špeciálnej edukácie.
Podstatou IVP je prispôsobenie obsahu, metód, foriem výchovy a vzdelávania možnostiam a potrebám žiaka.Miera prispôsobenia závisí od potrieb postihnutej a narušenej osoby, ako i od možností a podmienok školského systému. Diagnostika predchádza tvorbe IVP a slúži ako vstupné východisko na vypracovanie IVP a výstupné východisko na zhodnotenie efektivity konkrétnoho programu.IVP je reálnym plánom- nie je stály, dá sa podľa potreby a situácie flexibilne upravovať, prispôsobovať, doplňovať.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css