Špeciálnopedagogická diagnostika

Špeciálnopedagogická diagnostika jednotlivca s postihnutím sa zaoberá identifikovaním podmienok, prostriedkov a efektivity edukácie a enkulturácie jednotlivcov.
Medzi základné inštitúcie zabezpečujúcie diagnostikovanie jednotlivcov s postihnutím patria špeciálnopedagogická poradňa a detské integračné centrum.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css