Autizmus

Je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva. Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí – stále sústreďovanie myšlienok na seba, uzavretosť do „seba“, sociálna izolácia jedinca „v jeho vlastnom svete“, s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css