Grafomotorické zručnosti

Jednou z najdôležitejších zložiek a činností pred vstupom na povinnú školskú dochádzku je príprava na písanie a manuálne zručnosti. V špeciálnopedagogickej poradni sa poskytuje špeciálne cvičenie na rozvoj grafomotorických zručností:
- cvičí sa koordinovanosť pohybov celého tela
- rozvíja vnímanie zmyslami
- rozvíja koordinácia rúk a mozgu
- rozvíja sa jemná motoriku prstov a ruky
- pestujú sa u detí vôľové vlastnosti
- rozvíja sa fantázia, tvorivosť a estetické cítenie detí

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css