Archív

Dátum Predmet zákazky Vybratý uchádzač Poznámky
18.02.2014 Výmena okien KELLWITT, Majakovského 21, Pezinok ukončené obstarávanie
19.02.2014 Montáž ekvitermickej regulácie vykurovania v objekte školy Energoplyn, spol.s.r.o., Nobelova 34, Bratislava ukončené obstarávanie
20.02.2014 Interaktívna tabuľa Activ Board 378 PRO s príslušenstvom Ta Triumph - Adler Slovakia s.r.o., Plynárenská 2, Bratislava ukončené obstarávanie
02.07.2014 oprava strechy podľa záznamu prieskumu ukončené obstarávanie
18.07.2014 oprava strechy podľa záznamu prieskumu ukončené obstarávanie
07.08.2014 generálna oprava strechy podľa záznamu prieskumu ukončené obstarávanie
27.11.2014 Samsung Galaxy Tab SM-T23ONZWAXSK podľa záznamu prieskumu ukončené obstarávanie
25.2.2015 Komponenty výpočtovej techniky podľa záznamu prieskumu ukončené obstarávanie
25.2.2015 Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a žiakov SŠ Pezinok podľa záznamu prieskumu ukončené obstarávanie


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css